Product Analyst

Har du et brennende engasjement for research, business intelligence og dataanalyse?

Vil data fra lokale og globale trender, tusenvis av kunder og over en million brukere være et eldorado for deg? Da er mulighetene store hos oss i Simployer – et ledende software-selskap innenfor HR-Tech og kompetanse! Som Product Analyst er du i overkant interessert i å forstå hva skjer, hvorfor skjer dette og hva kan vi anta kommer til å skje videre – være seg fra kunde-/markedsdata så vel som produkt-/brukerdata. Stillingen har gode utviklingsmuligheter, og du vil rapporterer til Head of Product Strategy.

Du vil ha varierte arbeidsdager, hvor dette kan være noen av oppgavene:

  • Du gjennomfører ulike analyser gjennom både utsending av undersøkelser og direkte kundedialog, og behandler data i etterkant
  • Benytte kundedata til å identifisere nye muligheter for produktutvikling
  • Bidra til at konsernets løsninger treffer markedsbehov, gjennom systematisk research- og innsiktsarbeid
  • Legge til rette for at vår salg- og markedsorganisasjon kan jobbe enkelt og effektivt med produkter og priser i våre interne støttesystem (Salesforce)
  • Støtte våre Product Managers med data gjennom hele produktutviklingsprosessen

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Du har minimum en Bachelor, gjerne en Master innen økonomi/ informatikk/ statistikk eller liknende
  • Du har gjerne erfaring fra arbeid med statistikk eller analyse
  • Evne til å gjennomføre markedsundersøkelser/-intervjuer, samt utarbeide og presentere underlag
  • Evne til å fremstille og presentere komplekse data til handlingsbare mål/tiltak
  • Det er en fordel med erfaring med PowerBI eller lignende rapporteringsverktøy

Som person er du selvgående, fremoverlent, kommersielt anliggende og selvfølgelig analytisk. Du er grunnleggende nysgjerrig, og på søken etter data-drevet svar. På det personlige plan er du omgjengelig, lærevillig og opptatt av brukerbehov og -opplevelse. Du er nysgjerrig på ny teknologi, interessert i HR-Tech og ønsker å utforske data science, machine learning (ML) og artificial intelligence (AI). Du er komfortabel med både norsk og engelsk som arbeidsspråk.

Hos oss er ingen dag lik. De som liker høyt tempo og effektivitet, og samtidig har fokus på å lykkes som team gjennom erfaringsdeling vil lykkes hos oss. Kulturen hos Simployer kjennetegnes ved et hyggelig og operativt miljø med høy faglig kompetanse og dedikerte ansatte. Her vil du få muligheter til å vokse og utvikle din rolle og ansvarsområde. Ettersom ditt ansvarsområde vil dekke både det norske og svenske markedet kan det bli nødvendig med noe reisevirksomhet. 

Kollegaene du skal samarbeide med er fortrinnsvis lokalisert på vårt hovedkontor i Sarpsborg, men også i Oslo, i Stockholm og i Gøteborg. Vi legger til rette for fleksibilitet rundt arbeidssted – være seg på vårt flotte hovedkontor langs E6 i Sarpsborg og/eller på vårt nye kontor i Oslo kombinert med mulighet for hjemmekontor.

Simployer ønsker å være representativ for mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling i vår bedrift uavhengig av alder, kjønn, seksuell legning, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Head of Product Strategy Aud Brouwer på tlf 404 47 073 eller rekrutteringsansvarlig Hans-Erik Maack på tlf 46 33 00 00.

Send us an application

Fill in the fields below to send us an application for this position.