Sammen for å skape engasjement på jobb

Simployer kjøpte nylig den svenske software-leverandøren &frankly, og kan dermed tilby HR-verktøy for hele ansatte-reisen. – Korona har vist hvor viktig det er å ha flere treffpunkter enn én årlig medarbeidersamtale, sier Simployer-sjef, Thorfinn Hansen.
Wednesday, March 31, 2021
Teamer opp: Simployer og &frankly fant tonen fra første digitale stund. Nå ser de frem til å kunne levere et helhetlig HRM-system som også løfter trivsel og engasjement på jobb. Foto: Sveinung Bråthen.

Da koronaviruset stjal den vante hverdagen fra de fleste av oss, ble mange ledere stående i spagat mellom frykten for medarbeidernes helse og frykten for selskapets økonomi. Mange søkte løsninger som kunne hjelpe dem å lede fra avstand når de kjappe spørsmålene ved kaffemaskinen uteble. &frankly ble svaret for mange. Det har sikret gründerbedriften rekord på rekord det siste året.

– Pandemien har skapt en større bevissthet knyttet til trivsel, motivasjon og engasjement som viktige drivere for gode resultater. Endringen i hverdagen skapte et kritisk behov for nye løsninger, sier CEO i &frankly, Caroline Fjellner.

Men tendensen har vært der lenge før koronapandemien kom.

Digital utvikling i full fart

Folk har lenge ønsket mer fleksibilitet i hverdagen, i takt med at fokuset på psykisk helse har økt. Når pandemien flyttet all kollegial samhandling til digitale møterom, fikk utviklingen fart på seg. Behovet for nye oppfølgingsmetoder meldte seg, og fokuset på hva sosial distansering gjør med oss ble fremtredende.

HRM-leverandøren Simployer jobber med systemer som forenkler arbeidshverdagen. For dem var verktøyet for engasjement og oppfølging et naturlig neste-steg. Administrerende direktør Thorfinn Hansen og kommunikasjonssjef Cornelia Bjørke-Hill i Simployer lot seg straks begeistre for &frankly da de møttes digitalt i høst.

– Verktøyet fanger opp små og store endringer på jobb, og tilbyr løsninger for hvordan man skal forholde seg til sine medarbeidere på best mulig vis underveis, sier Thorfinn, som kjapt ble trygg på at oppkjøp av selskapet var riktig.

&frankly i kraftig vekst

Gründerbedriften &frankly ble startet i Sverige i 2014. To år senere inntok de markedet for fullt. I dag er verktøyet en viktig del av arbeidshverdagen til rundt 1,2 millioner brukere. Nå er de imidlertid klare for å vokse seg større sammen med Simployer.

– Vi har jo hele tiden lett aktivt etter partnere som kan hjelpe oss å få dette ut i verden. Synergien med Simployer var så tydelig, forteller Caroline.

– Simployer tilbyr løsninger for alt fra tid, plan, fravær og reise – til opplæring og organisasjonsutvikling. Med &franklys løsning for engasjement kan de tilby en større bredde i sitt HRM-tilbud.

– Med Ferd som langsiktig eier, kom også stabiliteten inn, legger hun til.

– Selskapene har fokus på samme kundesegment, med løsninger som danner et helhetlig HR-tilbud. Gjennom oppkjøpet av &frankly styrker Simployer sin posisjon i Sverige. Sammen har de stort potensiale til skalering, sier Investment Professional, Nicolay Mylén, i Ferd Capital.

Gir bedre psykisk helse på jobb

&frankly har jobbet med mange selskaper, og behovet for kontinuerlig pulsmåling av selskapet er sterkt tilstede hos de fleste, ifølge &frankly-sjefen.

– Nesten alle vi snakker med sliter med å få frem engasjementet på jobben. Det har stor betydning for lønnsomheten, rett og slett, og har vært en viktig drivkraft for oss helt fra start, sier hun glødende engasjert.

– Teknologien gir verdifull innsikt til ledere, slik at de enklere kan tilpasse seg behovene som melder seg i selskapet.

– Det er mye psykiske uhelse i samfunnet, og jobben er en viktig sosial arena for veldig mange. Det fordrer en økt bevissthet knyttet til hvilken rolle vi har som arbeidsgivere, sier Caroline. Hun legger til at tilbakemeldingene viser at mange synes det er lettere å identifisere uhelse på jobb med verktøyet.

– I tillegg gir det ansatte en følelse av at deres stemme teller, og det er viktig, sier hun.

Korona ble en oppvekker

De tradisjonelle medarbeiderundersøkelsene er langsomme prosesser. Ingen synes det funker spesielt bra, ifølge Caroline og Cornelia. Likevel har utviklingen stått på stedet hvil i mange tiår. Til tross for dette, er de samstemte om at medarbeidersamtalen vil være viktig også i fremtiden.

– Det er viktig å prioritere den gode medarbeidersamtalen, men vi mener den skaper større verdi ved å kompletteres med denne kontinuerlige pulsmålingen underveis, sier Cornelia.

Nå er det sterke laget klare for å skalere i markedet. Thorfinn forteller at det er få som jobber med tilsvarende teknologi i det norske markedet, så første prioritet vil være å rulle løsningen ut på hjemmebane før videre ekspansjon.

Les mer om hvordan Simployers verktøy gjør ledelse lettere.