​Fredrik Christiansson blir VD för Simployer Sverige

Simployer satsar i både Sverige och Norge. Genom ett tydligare fokus på respektive marknad och en enhetlig landsorganisation per land, vill man komma ändå närmare marknaden med tjänsterna och fortsätta satsa på den lokala förankring som varit så viktig historiskt. Det här innebär att man under november inför en ny koncernstruktur med landschefer och lokala VD-roller i respektive land. Fredrik Christiansson, idag säljchef för Sverige har tackat ja till att leda Simployers satsning i Sverige.
Tuesday, October 27, 2020
Fredrik Christiansson ny VD för Simployer Sverige.

Hur blir övergången från att vara säljchef till att leda den svenska organisationen?

Jag ser fram emot att få jobba med hela organisationen under ett varumärke, och under ett och samma erbjudande. Det är naturligtvis en extra utmaning att leda den här förändringen under en pandemi, men det har varit en otroligt positiv förändring. Och det är just nu extra viktigt för oss med att snabbt kunna möta de snabbt skiftande behoven hos våra kunder.

Fredrik Christiansson har över 10 års erfarenhet som försäljningschef och VD i mjukvarubolag med fokus på HR.

Vad betyder den här satsningen för den svenska marknaden?

På kort sikt innebär det att vi kraftsamlar alla funktioner under samma ledning. Det kommer sannolikt märkas mest på marknadsföring och hur vi närmar oss våra kunder i försäljningen. Jag tror man uppskattar tydligheten och det gör det lättare för oss att verkligen utveckla och förankra våra tjänster i den arbetsvardag som råder i Sverige. Jag tror nyckeln ligger i att verkligen förstå sin hemmamarknad och bygga tjänster som löser de problem som arbetsgivare idag brottas med. Det går just nu snabbare än någonsin förr.

Simployer är Skandinaviens största leverantör av HR-lösningar och har en tydlig målsättning: Att göra det enkelt att vara en god arbetsgivare. “Simplify” för förenkling. “Employer” för arbetsgivare. Simployer för helheten.