Ferd satser sterkt innen HR-teknologi – kjøper bransjeener Infotjenester

Ferd ser store muligheter for selskapet gjennom en ytterligere teknologisatsing for å utvikle Nordens ledende HR system og for å få enda mer tyngde internasjonalt. Ferd har lang erfaring med tilsvarende reiser fra andre investeringer, og ser fram til å satse for fullt med Infotjenester.
Cornelia Bjørke-HillHead of Group Communications and PR
Sunday, December 22, 2019
Administrerende direktør i Infotjenester, Thorfinn Hansen, og eier Bjørn Petter Garder.

- Vi ser at markedet for HR-teknologi er i sterk vekst, og gode verktøyer på strategisk HR og læringsløsninger blir mer viktige med tanke på å tiltrekke, utvikle og bevare kompetanse. Vi ser at Infotjenester har en klar lederposisjon innen dette området for mellomstore norske bedrifter, sier Danjal Haaland Danjalsson, Investment Professional i Ferd.

Ferd er et familieeid norsk investeringsselskap med en verdijustert egenkapital på NOK 32 milliarder som har som visjon å skape varige verdier og sette tydelige spor. Eierskapet i Infotjenester vil utgjøre en betydelig investering for Ferd. Investeringen vil også være med til å sette enda større fokus på HR og HR-teknologi internt i Ferd, og for deres porteføljeselskaper som totalt har over 10,000 ansatte.

- Vi har gjennom prosessen møtt mange mennesker i organisasjonen, og er imponert over kompetansen, engasjementet, evnen til nytenkning og langsiktigheten i alt man gjør, understreker Runar Kvåle, Investment Professional i Ferd.

Infotjenester får kraften til å satse internasjonalt

Infotjenester er størst i Norge innen HR-software, kurs, kompetanse og økonomi, og har en tilsvarende sterk posisjon i Sverige. Med Ferd på laget får Infotjenester nå kraft til å videreutvikle et allerede bra teknologisk fundament og ta skrittet videre ut i Europa.

- Vi har fått onboardet en god og sterk investor som skal bidra til at vi med økende styrke og kraft får realisert våre strategier om å bli en internasjonal leverandør av HR-tech og kompetanse til arbeidslivet, sier administrerende direktør i Infotjenester, Thorfinn Hansen.

Infotjenester har vært en familieeidbedrift siden selskapet ble grunnlagt i 1985. Bjørn Petter Garder blir med videre som minoritetseier, og bidrar fremdeles på eiersiden.

- Det var viktig for oss å finne en partner som Ferd, og vi har en god match med deres verdisett og ønske om langsiktig verdiskaping i kombinasjon med kontinuerlig fremdrift, sier Bjørn Petter Garder.

Navneendring

Tidlig neste år skifter Infotjenester navn til Simployer. Dette er for å samle alle selskapene som utgjør Infotjenester-gruppen under en felles paraply. På denne måten kan selskapet erobre nye markeder med helhetlige løsninger i Norge, Sverige og Europa.

- Navnebyttet løfter vårt merkevarenavn Simployer opp til selskapets brand noe som samsvarer godt med våre internasjonale ambisjoner, understreker Hansen.

Kontakt:

All kontakt videreformidles gjennom Communications Manager i Infotjenester

Cornelia Bjørke-Hill

Tlf :90795343 E-post: cornelia.bjorke-hill@simployer.com